Multimedya


Reklam Filmi


Reklam filmi bir ürünün, bir markanın veya bir hizmetin; televizyon, sinema ya da internet ortamında tanıtımının yapıldığı kısa filme verilen addır. Reklam filmi yayınlamaktaki amaç farkındalık yaratarak bir ürünü veya hizmeti daha fazla alıcıya pazarlamak ve potansiyel müşterinin bilinçaltına yerleşerek güven aşılamaktır.

Film esnasında izleyicinin duyularının harekete geçmesi ve dikkatinin filme yönelmesi amaç-lanır. Stratejik olarak bakıldığında birçok hareketli resim, müzik, grafik, diyalog, yüz ifadeleri vb. iletişim yöntemleri kullanılarak izleyicide orada bir yenilik olduğu, yeni bir ürün ya da hizmet olduğu ve bu ürünü ya da hizmeti almanın bir ihtiyaç olduğu hissi uyandırılmaya çalışılır. Bilindiği üzere reklam sadece bir ürünün satışını arttırmayı hedeflemez, aynı zamanda izleyicide marka bilincinin yeşermesine de olanak tanır. Eğer reklam filmleri olmasaydı, günümüz dünyasında yeni piyasaya çıkan ürünler muhtemelen marka statüsüne kavuşamazdı.

Ürününüz ya da hizmetiniz birinci sınıf olabilir; ancak bunlar geniş kitlelere ulaşamayıp farkındalık yaratamıyorlarsa; bu sizin yolda değil koşu bandında yürüdüğünüz anlamına gelir.
"Atölyebirsıfır" olarak kurumunuzun tanıtım ve reklam faaliyetleri için gerekli alt yapıyı ve hizmeti sunuyoruz. Reklam uzmanlarımızla, sürekli olarak çevresel koşulları ve rakipleri izleyerek ve değişen rekabet koşullarını da takip ederek, şirketiniz için en iyi reklam yöntemi-ni belirliyoruz.
Bir pazarlama karması ve pazarlama planı oluşturmak ve hedef pazar ve hedef kitleye ulaşmak için büyümekte olan işletmelerin bizim gibi tanıtım ve görsel medyanın her alanında uzmanlaşmış bir ekiple çalışması gerekir.
Üst düzey iş yönetimi, pazarlama, satış faaliyetleri ve araştırma geliştirme faaliyetleri kadar reklam yönetiminin de profesyonel ellerde olması, şirketinizin özellikle kısa ve orta vadede harcamalarını nakite çevirmesine yardımcı olacaktır. Reklam filmi ihtiyacınız için bize telefonla ya da aşağıdaki formdan ulaşabilirsiniz.

Grafik Tasarım

Grafik tasarım bir kitleye bir mesaj iletmek için sözcük ve fikirleri birleştiren görsel iletişim sanatıdır. Bu işi meslek olarak edinen kişiye de grafik tasarımcı denir. Grafik tasarımdaki en önemli araç yine tasarımcının kendisidir.

Günümüzde grafikler hayatımızın hemen her alanında yer edinmiştir. Yoldaki trafik tabela-larından tutunda kitaplar, dergiler, internet siteleri, ürün ambalajları, reklamlar, broşürler, posterler, tebrik kartları, gazeteler ve kurumsal tabelalara kadar hemen her yerde bulmak mümkündür.

Grafikler elle tasarlansa da günümüzde bilgisayar ortamındaki tasarımı daha yaygındır. Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign ve Corel Draw bilgisayar ortamında grafik tasarlama programlarının en yaygın olanlarıdır.

Grafik tasarlarken dikkate alınması gereken en önemli kıstas grafiğin hangi medya ortamında kullanılacağı kıstasıdır. Baskı ve dijital (televizyon, internet) medya ortamına göre farklı yöntemler uygulanmaktadır. Grafiğin sunulacağı medya ortamı öncelikli olarak renk modellerini (RGB,CMYK,HSV) etkilemektedir. Seçilen renk modelinin matbaa ortamında yazdırılabilir olup olmaması bir tasarımcının tasarıma başlamadan önce hesaba katması gereken bir kriterdir. Dijital ortamlara daha yatkın RGB ve baskı için daha uygun olan CMYK renk modellerinin yanlış medya ortamında kullanıldığında grafik kalitesinin düşeceğini bilmesi gerekir. İyi bir grafik tasarımcısı renke modellerinin ne anlama geldiğini kusursuzca anlayabilmelidir.

Medya ortamının bir diğer önemiyse hedef kitleler arasındaki farklılıkların olabilmesi ihtimalidir. Günümüzde örneğin bir gazetenin yaş ortalaması tahmin edilebilir bir okuyucu kitlesi varken bir web sitesinin okuyucu ya da takipçi kitlesinin yaş ortalamasını bilmek hemen ya da hiç mümkün olmayabiliyor. Bir diğer farklılık ise web'in interaktif buna karşın baskı med-yasının interaktif olmamasıdır. Örneğin bir dergi veya gazetede kullanılacak alan sayfa sayısı ve yapısından dolayı sınırlıdır, buna karşın web sayfasında isteğe ve ihtiyaca bağlıdır. Bu nedenle tasarım aşamasında belirlenecek stratejilerin grafiğin sunulacağı medya ortamına göre değişiklikler içermesi kaçınılmazdır.

"Atölyebirsıfır" olarak sadece grafik tasarlamıyoruz. Biz bir grafik tasarım ajansından daha fazlasıyız. Uzman grafikerlerimizin yanında pazarlama, yazılım, içerik, film, istatistik uzmanlarımızla bir bütünüz. Tasarım yaparken bir taraftan da hedef kitlenizin gerek web gerekse baskı ortamında sayfanızda daha uzun süre kalmaları için çözümler üretiyoruz. Sizin ihtiyaçlarınızı, pazarınızı, rakiplerinizi analiz ediyoruz. İster web ister baskı medyası olsun her ikisinde de amacın ne olduğunu çok iyi biliyoruz.

Ürün Filmleri

Bir ürün aynı zamanda içinde değerler de taşır. Sizin elinizden çıkmış bir ürün aynı zamanda size dair birçok değeri ve felsefenizi de bünyesinde barındırır. Her ne kadar bazıları için ürünün işlevselliği ön planda olsa da, çoğu insan ürünün arkasında ne tür bir felsefe ve hizmetin yattığını önemser ve ancak bu şekilde ürünle bir ilişki kurar.

Kimi ürünlerde birkaç resim bir ürünü ifade etmeye yeterli olsa da, bazı ürünlerde bunu yapmak yeterli olmayabiliyor. Ürünün örneğin kullanım şeklini, montaj aşamasını hareketli resimlerle anlatmak size ve ürününüze değer katacaktır. Bu müşterilerinize gösterdiğiniz nezaketin, saygının ve onların özel ve önemli olduğunun açık bir göstergesi olarak size zamanla yeni kazanımlar sunacaktır. Sadık müşteri kitlesi bunun bir göstergesi olacaktır. Eğer ürününüz hakkındaki filmi internet sayfanızda da yayınlarsanız, sitenize doğru trafik elde etmekle kalmayıp, arama motorlarındaki saygınlığınızı da arttırmış olursunuz.
"Atölyebirsıfır" olarak sizleri bu süreçte uzman kadromuzla destekliyoruz.

2D-3D filmler

Birçok düşünce bir cümlede ifade edilemeyecek kadar geniştir. Kısacık bir bilgilendirmenin gereksiz onlarca cümleye dönüşmemesi için animasyonlarımız vermek isteğiniz mesajı layıkıyla verebilirler.

Sizin tasarladığınız her türlü fikri animasyonlarımızla görünür ve kolay anlaşılır yapıyoruz. "Atölyebirsıfır" olarak gerek 2D gerekse 3D projelerinizde sizi taslak aşamasından animasyon aşamasına kadar destekliyoruz.
Animasyon ihtiyacınız için bize telefonla ya da aşağıdaki formdan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Katalog ve Broşür Tasarımı

Prensibimiz gereği katalog ve broşür tasarımı yaparken hazır şablonlarla çalışmıyoruz. Her kurumun kendisini diğerlerinden ayıran, farklı yapan, özgün dinamikleri vardır. Biz katalog oluştururken öncelikli olarak sizinle sıkı bir işbirliği içine giriyoruz. Sizinle görüşerek hedef pazarınızı, sektörünüzü, rekabet çevrenizi ve ihtiyaçlarınızı anlamaya çalışarak bu kriterler doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Bu sürece paralel olarak maliyetlerinizi düşürmek amacıyla size içerik hazırlarken de yardımcı oluyoruz. Daha etkili ve pratik çözümler sunmak aynı zamanda da şirketiniz hakkında var olan birikimlerimizin üzerine yeni değerler katmak için sizinle uzun vadeli bir işbirliği kurmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Yöntem ve Kriterlerimiz

Hedef Kitlenin Frekansını Yakalama

Tasarıma başlamadan önce hedef kitle hakkında yeterli veriye ulaşmak onların sunulan hiz-meti ya da ürünü arzu etme isteklerini canlandırması açısından oldukça önemlidir. Hedef kit-lenin yaş ortalaması, genel eğitim düzeyi, içinde yaşadıkları sosyal çevre onlara dair önemli veriler sunar. Bu verilerden yola çıkarak onları etkileme, aradıkları ya da ihtiyaç duydukları hizmet veya ürünün bu olduğuna ikna etme, aynı zamanda buna sahip olduktan sonra doğru bir iş yaptıkları hissiyatını vermek katalogun hitap ettiği frekansla ilgilidir. Seçilen frekans insan psikolojisinin derinlerine inebilmeli, onların bilinçaltına yerleşebilmelidir. Hedef kitle-nin frekansı bizim içerik hazırlarken dikkate aldığımız önemli bir kriterdir.

Amaca Yönelik Tasarımlar

Kelimelerin anlatamadığını göstererek anlatmak bir sanattır. İnsan gördüğü bir şeyi unutmuş olsa dahi bilinçaltında izleri mevcuttur. Grafiklere, resimlere anlamlar yüklemek normal bir insanın harcı değil. Bunu ancak grafik, fotoğraf konusunda uzmanlaşmış ekipler yapabilirler. Uzmanlarımızla katalogunuz için gerekli grafik, fotoğraf v.b materyalleri hazırlarken vermek istediğiniz mesajı, hedef kitlenizi ikinci plana atmıyoruz. Hedef kitlenizin genç, yetişkin, ço-cuk ya da genel olması bizim nasıl bir katalog hazırlayacağımızı belirleyen kriterlerdir

Ürün Merkeziyetçilik

Katalog ya da broşür oluştururken satmayı ya da sunmayı amaçladığınız ürünün ön planda olması katalogun sadece güzel görünmesinden daha önemlidir. Unutmayalım ki katalog oluş-turmaktaki temel amaç bir ürün ya da hizmeti pazarlamaktır. Kötü ya da net görünmeyen bir ürün potansiyel müşteri de hiçbir iz bırakmaz. Siz alışveriş yaparken kötü ambalajlı bir ürünü almayı düşünür müydünüz? Aynı kural broşürünüz ya da katalogunuz için de geçerlidir. Biz katalog hazırlarken ürünü ana merkezimize alıyoruz. Bunun etrafında dönen ve harcanan tüm çabalar ürünü daha iyi ambalajlamak ve alıcının içindeki satın alma dürtüsünü su yüzüne çıkarmak içindir.

Gerçek Resimler

Ürün fotoğrafının ürüne ait olması oldukça önemlidir. Bu durum müşterilerinizin size güven-mesine yol açar ve onların size sadık kalmasını sağlar. Ayrıca ürün için ürüne has bir tarz ge-liştirmeye de olanak tanır. "Atölyebirsıfır" olarak internetten ya da başka bir kaynaktan ürün fotoğrafı alınmasına karşıyız. Uzman fotoğrafçılarımızla ürünlerinizin gerçek fotoğraflarını çekiyoruz. Kataloglarda kullandığımız grafik ve diğer görsellerin özgün olmasını önemsiyoruz.

Resim ve görsellerde önemli olan bir diğer konu da kullanılan öğenin baskı kalitesine olan uyumluluğudur. Ekibimizle kataloglarda sadece kaliteli ve ürünü ön plana çıkaran görseller kullanıyoruz. Unutmamalıyız ki kusursuz bir fotoğraf ne söyleyeceğini iyi bilir.

Büyük Resimleri

Büyük resimler ürünle ilgili ayrıntılı bilgiler sunar. Müşteriler ürünü daha yakından görme fırsatı yakalayıp almayı düşündükleri ürünün gerçekten aradıkları ürün olduğunu bu sayede öğrenmiş olurlar. Ayrıca ürüne ait büyük bir fotoğraf ürünün sayfada ön plana çıkmasına ola-nak tanır. Sayfaya bakıldığında verilmek istenen mesajın ne olduğu açıkça görülebilmelidir.

Yazı Stilleri ve Font Aileleri

Bir katalogda kullanılan yazı stili, font ailesi, kontrast, yazı rengi katalogun ilgi çekici veya itici olmasını belirleyen kriterlerdir. Yazı tipinin hedef kitleye göre belirlenmesi, gözü yor-maması ve renk uyumunun iyi yapılmış olması oldukça önemlidir. Yazı stili, font ailesi ve renk harmonisinin iyi seçildiği bir katalog profesyonel görünmekle kalmayıp hedef kitlenin de merakını arttıracaktır. Yazı stilleri ve font ailelerinin sınırlandırılması görsel karmaşıklığı or-tadan kaldıracaktır. Biz katalog başına en fazla 2-3 stil kullanılmasını öneriyoruz. Katalogu-nuzun bir kaç saniyelik bakıştan sonra çöpe atılmasını önlemek amacıyla bu kriterleri dikkate alıyoruz. "Atölyebirsıfır" olarak ne yaptığımızın farkındayız.

Kapak Sayfaları

Kapak sayfaları bir katalogun en önemli sayfalarıdır. İlk bakışta göze çarptığından katalog içindeki daha önemli bilgilerin ya da ürünlerin bu sayfalarda olmasına özen gösteriyoruz.

Web Faktörü

Katalogların sadece baskı için değil de web için de kullanıma sunulması daha geniş kitlelere ulaşmakta kilit rol oynuyor. Bu aynı zamanda çapraz bir ilişki kurulmasına da olanak tanıyor. İnternet kullanıcı sayısının hızla artması bu faktörü kaçınılmaz kılıyor. Katalogun aynı za-manda web sayfanızda da görünür olması sitenize gelecek trafiği de arttıracaktır.
"Atölyebirsıfır" olarak kataloglarınızı dijital ortamlarda da kullanıma sunacak şekilde hazırlıyoruz. Web'den masaüstüne indirilebilecek bir katalog sizin için her zaman bir artı ola-caktır.

Marka Kimliği

Katalog, reklam ve tanıtım dışında marka kimliğinin oluşmasına ve mevcut markanın bilinir-liğinin artmasına da yardımcı olur. Katalog oluştururken sizin markanızı ön planda tutuyoruz. Marka kimliğinizi katalogunuzun her sayfasına özenle işliyoruz. Bu zamanla tek bakışta markanızın fark edilmesine zemin hazırlayacaktır, bilinen mevcut markanızın değerini de yukarı

Takım Olmak

Unutmamak gerekir ki kataloglar pazarlama stratejisi, pazar analizi, hedef kitle verileri, tasarımlar, görseller, metin içeriği, tipografi gibi birçok farklı bileşenin bir arada harmanlanmasıyla oluşturulur. Buradaki her bir bileşen ancak uyumlu bir şekilde işlenirse ortaya anlamlı bir bütün çıkabilir. Bu bileşenlerin her birinin işlenmesi de farklı uzmanlıklar gerektiriyor. Biz bireysel bazda değil ancak takım olarak çalışıldığında başarıya ulaşılacağına inananlardanız. Kurumsal katalog ve broşür ihtiyacınız için bize telefonla ya da aşağıdaki formdan ulaşabilir-siniz.


Kurumsal Eğitim Filmleri

Yapılandırmacı bir yaklaşımda ele alırsak insanoğlu özünde yaşayarak öğrenen bir canlıdır. Siz ne kadar iyi bir öğretmen olsanız da, eğer elinizde görsel bir silahınız yoksa, öğreteceğiniz şey basit bile olsa, hızlıca unutulup gitmeye yüz tutacaktır. Öğrenme sürecinde öğrenen bireyin görsel ve işitsel olarak da desteklenmesi, bireyin elinin altında ihtiyaç duyduğunda bakabileceği bir kaynağın bulunması zaman ve efor tasarrufu bakımından oldukça önemlidir.

Günümüz iş dünyasında kurumlar çalışanlarının eğitimine son derece önem vermektedirler. Nihayetinde kurum çalışanları kurumların bünyesindeki en değerli kaynaklardır. Çalışanlarınız kalifiye bile olsa değişen dünya koşullarında zamana ayak uydurmak zorundalar. Sanayi sektörünü baz aldığımızda her gün yeni makineler, iş araçları, ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bu duruma ayak uydurmak özünde yüklü ve maliyetli bir iştir. Örneğin bir fabrikaya getirilmiş yeni bir makinenin üretime başlaması, öncelikli olarak makineyi kullanacak personelin makine hakkındaki bilgisine bağlıdır. Makinenin kullanım şekliyle ilgili bir filmin olması öğrenme sürecini hızlandıracaktır. Bu da işletmeye üretim kalitesi ve ekonomik açıdan kazanç sağlayacaktır.

Gerek yeni başlayan gerekse yeni şartlar altında çalışmak zorunda olan kurum çalışanlarınız için yapacakları işi veya hizmeti anlayabilmeleri, hızlıca uygulayabilmeleri için sizinle işbirliği kuruyoruz. Uzman ve deneyimli kadromuzla kurumunuzun ve çalışanlarınızın bu konudaki yükünü hafifletip, maliyetlerinizi düşürürken, iş kalitenizi arttırmanıza yardımcı oluyoruz.


Kurumsal Tanıtım Filmleri

Kurumsal tanıtım filmleri bir kurumu portreleyen aynı zamanda kurum yapısının, hedefleri-nin, prensiplerinin kısaca felsefesinin hareketli resimlere döküldüğü tanıtım amaçlı filmlerdir.

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde kurumlar giderek artan bir ilgiyle kendilerini gerek dijital ortamda gerekse kurum kataloglarının yanında sundukları filmlerle ifade etmektedirler. Sesin, müziğin, hareketli resimlerin harmonisi insan zihninde daha kalıcı yer edindiğinden kurumları sadece metinsel olarak değil de aynı zamanda görsel ve işitsel olarak da tanıtmak; kurum çalışanlarının, hedef kitlenin, potansiyel iş ortaklarının hafızalarında kurumunuz hakkında daha kalıcı izler bırakmasına yardımcı olur.

Kurumsal film bir şirketi sadece tanıtmaz, aynı zamanda imajını, ciddiyetini ve gücünü de yukarı taşır. Siz bir ihaleye girerken ya da başka bir şirketle ortaklık kurmayı amaçlarken sunacağınız dosyanın içinde kurumunuza ait bir tanıtım filminin olması hedef kitlenizin gözünde size dair daha olumlu izlenimler bırakacaktır.

"Atölyebirsıfır" olarak kurumunuzu yukarılara taşımanıza yardımcı oluyoruz. İnternet sayfanızda kurumsal filminizi yayınlayarak sizinle irtibata geçmek isteyen potansiyel iş ortaklarınıza, müşterilerinize sayfalarca metin okumaksızın, sıkıcı araştırmalar yapmaksızın hakkınızda hızlı ve doğru bilgi edinmelerine olanak sağlıyoruz. Arama motorlarında görselliğinizi de kullanarak sitenizin trafiğini arttırıyoruz. Filminizi Youtube ve sosyal medyada yayınlayarak daha büyük kitlelere ulaşmanıza katkıda bulunuyoruz. Gerek dijital ortamda gerekse dvdlerle kurumunuzu kitlelerin hafızalarına kazıyoruz.